Публикации

 

Конституційно-правова відповідальність – особливий різновид юридичної відповідальності в Україні

 

Конституційно-правова відповідальність як особливий вид юридичної відповідальності та правове явище загалом, відіграє суттєву роль в суспільному та державно-політичному житті України. Конституція є Основним Законом нашої держави, що несе під собою обов’язкове дотримання та виконання її норм усіма громадянами. Нажаль, аналізуючи відповідність інших чинних нормативно-правових актів Конституції України, їх взаємодія, дають змогу вважати, що Конституція у багатьох її сферах діє лише де юре, не маючи механізму фактичної реалізації норм права достатнього рівня.

Полный текст статьи в формате PDF

 

Поєднання функцій лідера та керівника в одній особі з метою успішної реалізації організаційного керівництва

 

Соціально-психологічна природа лідерства обумовила появу надзвичайно великої кількості різних концепцій лідерства, висвітлення яких в навчальній літературі часто розрізняється як за рівнем деталізації, так і за логікою викладання матеріалу. Питання лідерства з різних кутів зору викликало інтерес у людей ще з давніх часів. Проблеми цього феномена й ефективного його використання в менеджменті приділяється особлива увага. Зокрема, теорії лідерства прагнуть з’ясувати, які характеристики лідерства є найбільш результативними. Також слід відмітити і ступінь їх важливості у резерві того чи іншого лідера

Полный текст статьи в формате PDF

 

Українська мова – мова судочинства

 

Дослідження процесів розвитку сучасної Української держави ставить перед наукою широкий спектр питань, які безпосередньо стосуються принципів державної мовної політики в Україні, порядку застосування української мови як державної, мови судочинства та діловодства, регіональних мов, а також мов міжнародного спілкування, іноземних мов.
Відповідно до законодавства, українська мова є державною мовою, тому проблема щодо застосування державної мови у судочинстві, в оформленні різноманітних процесуальних документів досить актуальна. При цьому, враховуючи, що законодавство держави змінюється, суспільство еволюціонує, виникають нові потреби та нові шляхи їх реалізації.

Полный текст статьи в формате PDF

Обратная связь

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Телефон

Сообщение